Kunstverk i tekstil

Gamle kunstverk og kirketekstiler er håndverk som ofte representerer svært høy verdi, men det er også ofte utfordrende å rengjøre. Samtidig er slike ting ofte brukt i tiår uten rengjøring og blir ekstra utfordrende også av den grunn.

Vi har et eget anlegg for denne typen tekstiler og får derfor slike ting fra muséer, offentlig forvaltning, samlere og private over hele landet. Behandlingen krever ofte utredninger og fargetester i forkant og er ofte tidkrevende. Av og til er det flekker som ikke lar seg fjerne, men behandlingen av slike tekstiler er i hovedsak svært vellykket.

Denne behandlingen er svært individuell og legges opp etter materialer, stand og hvilken type smuss/forurensning som er på tekstilene.

Vi har mange museer, kirker, offentlige institusjoner og private kunder som leverer denne type tekstiler til oss.